Wszelkie zapytania na temat funkcjonowania
AUTO GIEŁDY
prosimy kierować na adresZapytania w sprawie samochodów proszę kierować wyłącznie
pod numery i adresy podane w ofertach sprzedaży